Židovská encyklopedie/Čechy: Porovnání verzí

→‎Osmnácté století: odstaveček překlad
(→‎Rané osídlení: hebrejské citace, stylistické počeštění překladu)
(→‎Osmnácté století: odstaveček překlad)
 
== Osmnácté století ==
TheOsmnácté eighteenth centurystoletí, which in its last quarter was to seev thejehož gatesposlední ofčtvrtině thebyly ghettobrány flungghetta widedoširoka openotevřené, wasbylo markedpoznamenáno byskvrnou ana blotpanování uponMarie the reign of Maria TheresaTerezie, which all the formalkterou edictsnikdy ofneodstranily tolerationani couldformální nevertoleranční removeedikty. ThePřipomínkou confiscationzcela ofbezbranné theirpozice booksŽidů inbyla 1715konfiskace hadjejich remindedknih thev Jewsroce of their utterly defenseless condition1715 (M. ppss. 41, 359). TheyMohli maydoufat, haveže hopedznovu tozískají recovermilost gracesvou byvýraznou theirloajálností, conspicuouskterou loyalty,poprvé shownvyjádřili firstv inroce 1741 onpři thepříležitosti occasionnarození of the birth of JosephJosefa II. anda theprvní empress'návštěvy firstcísařovny visitv to the churchkostele (Kohut, ib. ps. 655), anda againzejména particularlyznovu atna thehradbách wallsPrahy ofv Prague inletech 1742 anda 1743, wherekde withse permissionsvolením ofsvého theirrabína rabbi,Jonathana JonathanEybeschütze Eybeschütz,věrně theybojovali stanchlyproti foughtFrancouzům againstdokonce thei Frenchna even[[w:Jom onkipur|den the Day of Atonementsmíření]] ("Jahrbuch," l.c. ps. 151). TheirJejich loyaltyloajálnost wasbyla rewardedodměněna byediktem anz edict inroku 1745, which,kterým withoutbyli anybezdůvodně reasonnaráz, atv one stroke banished them,počtu 60, 000 souls strongduší, fromvypovězeni Bohemia,z afterČech theirpo paymentvyplacení of a fine ofpokuty 160, 000 guldenzlatých. RepresentationsPoselstva byz VeniceBenátek, HollandHolandska, EnglandAnglie, Hamburg,Hamburku anda otherdalších liberalliberálních powersmocností werepřišla of no availvniveč. Jonathan Eybeschütz wrotepsal tofrancouzským theobcím French congregations, and even toa thedokonce popepapeži (Kohut, ib. ps. 658). EmbitteredZcela tozahořklá theze extremezrady byšlechty these treacherymoc ofrozhodla thevytvořit nobles,z theŽidů authoritiesexemplární desired to make an example ofpříklad, thezvláště Jewsproto, especiallyže asnepřátelský thecísař opposition[[w:Karel emperor,VII. CharlesBavorský|Karel VII.,]] hadjim shownprokazoval himselfsvou wellnáklonnost, disposeda toward themproto, andže as[[w:Fridrich FrederickII. theVeliký|Bedřicha GreatVelikého]] waslid consideredpovažoval byza the„otce people as a "father of the Jews"Židů“ (K. Bur. ps. 3). ThatŽe themoc authoritiessama didnevěřila notobviněním themselvesze believezrady inukazuje thefakt, accusationže ofnikde treacherynení madeuveden againstdůvod themvyhoštění is shown by the fact that it is nowhere alleged as the reason fora theže expulsionpozději, andv that later, inroce 1771, theČeši Bohemianssami themselvesbránili defendedŽidy the Jews from apřed similarpodobným accusationobviněním (Wolf, Th. ps. 69); ono theexkomunikaci excommunicationžidovských ofzrádců, Jewishvydáno traitors,v issued inroce 1756 byEzechielem Ezekiel LandauLandauem, seeviz H., 1894, ps. 416; Wolf, Th. ps. 64. TheSmutným sadvýsledkem resultstéto of this outrage affecting the whole countryohavnosti, thekterá stagnationzasáhla ofcelou all businesszemi, andbyla thestagnace outspokenobchodu complaintsa ofotevřené thestížnosti peoplelidu inducednakonec thepřiměly authoritiesúřady, finallyaby tonakonec readmitpřijali theŽidy Jewszpět. FromOd thevydání edictediktu ofdo recall,jeho itodvolání appearsse thatzdá, beforeže thevyhnání expulsionmohli theŽidé Jewsuniknout hadpobytem beenv permitted to live in KaurzimKouřimi, TaborTáboře, Neuhaus,Jindřichově PisekHradci, SchuettenhofenPísku, WodnianSušici, PilsenVodňanech, MiessPlzni, KlattauStříbře, RokizanKlatovech, andRokycanech a LaunLounech. TheyByli wereale stillvyhnání toz benásledujících excluded from the following cities whereměst, theykde hadžili formerlypřed livedtím: CzaslauČáslav, BudweisBudějovice, Eger,Kutná andHora Leitmeritza Litoměřice ("Jahrbuch„Jahrbuch“," l.c. ps. 188; inna memorypamátku ofkrvavé thevlády bloodyChorvatů rulev of the Croatians inroce 1745, tokteré whichmj. R. Jonah, amongpadl others,za fell a victimoběť, ase fast-daystále isještě stillvzpomíná observedsvátek inv BöhmischČeské Leipa,Lípě on Ṭebetna 4. [[w:tevet|tevet]]; seeviz Kohut, ib. ps. 658). After this expulsion Maria TheresaPo treatedtomto thevyhnání Jewsbyla onMarie theTeresie wholeŽidům morepříznivěji favorablynakloněna thannež beforedřív (Wolf, Th. ps. 60). ButAle suchzákony lawsjako as the[[w:familiantský Familiantenzákon|familiantský Gesetzzákon]] (Fr. Gr. ps. 171), limitingkterý theomezoval numberpočet ofmanželství marriedv persons in a communitykomunitě, theomezení restrictionsuvalená imposedna uponžidovský Jewish tradeobchod (Wolf, Th. ps. 77), rigorouspřísné insistencetrvání uponna thenošení wearingžidovského of the Jew badgeodznaku (yellow collaržlutého onlímečku thena coatkabátě; abolished inzrušeno 1781; "Zeit„Zeit. für die Gesch. der Juden in Deutschland," i. 27), and thea limitationsomezení imposeduvalená uponna Jewishžidovské physicianslékaře (Wolf, Th. ppss. 75-7775–77; theprvní firstlékař doctorabsolvoval wasstudia graduatedv inroce 1778), stillstále showedprokazovaly theurčitou same intoleranceintoleranci. AllVše ofz these,toho however,ale werenaráz wipedsmetl away[[w:toleranční atpatent|toleranční onepatent]] strokevydaný by the edict of tolerance issued by JosephJosefem II. inv roce 1782. TheByla Praguezaložena JewishquarterPražská wasžidovská incorporatedčtvrť (1784); Jewishžidovští physicianslékaři weredostali allowedv toroce treat1785 Christiansvolení patientsléčit inkřesťanské 1785pacienty (Lieben, "Gal„Gal'EdEd“," ps. 18), anda JewsŽidé werebyli drawnpovoláváni fordo militaryvojenské serviceslužby (Kohut, ib. ps. 757). TheI homedomácí conditionspodmínky ofpražských theŽidů Praguese Jewsodpovídajím likewisezpůsobem improvedzlepšily. OnK thevelkému greatpožáru firez ofroku 1754 seeviz K. Heine, ps. 43; Pod. ps. 92. Sběratel knih David Oppenheimer, the book-collector, laid the foundationpoložil forzáklad Jewishžidovské bibliographybibliografii. Jonathan Eybeschütz, ažijící livingpříklad exemplardestruktivního ofvlivu the destructive influence wrought by the Shabbethai[[w:Šabtaj ẒebiCvi|Šabtaje impositionCviho]] (Kohut, ib. ps. 680), anda Ezekieljeho Landau,oponent hisEzechiel opponent, were theLandau chiefbyli scholarshlavními ofučenci this perioddoby. UponNa thedruhé other side,straně Peter Beer anda Herz Homberg soughtusilovali too introducereformy reformsžidovských inrituálů, theale Jewishsetkávali ritual,se buts metrozhodným withodporem, determinedzejména resistanceproto, particularlyže as JosephJosef II. himselfsám wouldnechtěl havemít nothingnic tospolečného dos with[[w:Moses Mendelssohn|Mendelssohnem]] anda hisjeho "enlightenment„[[w:haskala|osvícenstvím]]“."
 
== Devatenácté století ==
937

editací