Ottův slovník naučný/Aaron (osoby): Porovnání verzí

m
typo
(oprava odkazů do české Wikipedie)
m (typo)
'''3)''' '''A.''' († 1059), jediný arcibiskup krakovský, rodem Francouz. Byl prvním opatem tynieckých benediktinů (r. 1046—1059) a obdržev po smrti bisk. Rachelina r. 1046 od krále Kazimíra krakovské biskupství, domohl se od papeže Benedikta IX. arcibiskupské jurisdikce. Ježto však Benedikt IX. byl vzdoropapežem, nenabylo toto zřízení platnosti a již nástupce '''A.'''-ův Lambert Zula neužíval arcibiskup. titulu. '''A.''' zavedl v pol. kostelích zpívání žalmů a modliteb, zvané hodinkami. Královská kapitola '''A.'''-ův erb přijala za svůj (tři zlaté koruny v bílém poli) a dosud ho užívá, jediná ze všech polských kapitol.
 
'''4)''' '''A.''' (neb {{Prostrkaně|Aron}}), {{Prostrkaně|kníže bulharský}} na konci X. stol., syn carecara Šišmana I. Účastnil se bojů, jež otec jeho a bratři David, Mojžíš a nejmladší Samuel vedli po smrti byz. cís. Jana Cimiska († 976) s Řeky za svobodu bulharskou. Když však po smrti obou starších bratří Samuel dosedl na trůn, dal '''A'''-a, který prý zrádně klonil se k Řekům, odpraviti a rodinu jeho vyhladiti tak, že záhubě unikl jen syn '''A'''-ův Jan Vladislav, který zabiv r. 1014 syna Samuelova Gavrila Romana na lovu, stal se carem bulharským.
 
'''5)''' '''A.''', jméno několika {{Prostrkaně|hospodarů multanských}}: ''a)'' '''A.''' {{Prostrkaně|Petr}} usurpoval vládu tím, že odpravil r. 1456 předchůdce svého Bogdana Dragošoviče, avšak byl již za dvě léta (r. 1458) od syna jeho Štěpána svržen a odpraven. '''A.''' byl prvním poplatným knížetem multanským, zavázav se odváděti 2000 dukátů sultánu Muhammedovi. — ''b)'' '''A.''', protihospodar Alexandra IV. v polovici XVI. stol. Když vévoda Štěpán IX. r. 1558 byl zavražděn, nastoupil Petr stolník jako Alexander IV. a pojal dceru Štěpánovu Roxantu za choť. Avšak čásť bojarů, podporovaná Maďary, přidržela se '''A.'''-a, který však brzy byl přemožen a uvězněn. — ''c)'' '''A.''' (''Heron''), nástupce Petra VII., který se stal mnichem. Vláda jeho však byla nedlouha, neb již r. 1591 bojarové jej vypudili. Sultán dosadil jej sice opět, když však žádal za to pevnost Bender, spojil se '''A.''' s kníž. sedmihrad. a cís. Rudolfem II. proti němu. Nemoha odolati krymským Tatarům, kteří z rozkazu sultánova jej sevřeli, dal se kníž. sedmihrad. v ochranu; když však byl opět od něho sesazen a Štěpánu XI. vláda svěřena, odešel do Cařihradu, kdež r. 1592 od janičarů zavražděn a oloupen.