Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě/Připomenutí k vydání druhému: Porovnání verzí