Krátká příručka hornolužické srbštiny: Porovnání verzí

(→‎Tvarosloví — Twórbosłow: další část obsahu)
(→‎Tvarosloví — Twórbosłow: další kus obsahu)
** [[/O poměru mezi lužičtinou a jihoslovanskými jazyky|O poměru mezi lužičtinou a jihoslovanskými jazyky]]
== Tvarosloví — Twórbosłow ==
* A. Skloňování
** I. [[/Jména podstatná — Wěcowniki|Jména podstatná — Wěcowniki]]
*** [[/Skloňování první|Skloňování první]]
*** [[/Skloňování druhé|Skloňování druhé]]
*** [[/Skloňování třetí|Skloňování třetí]]
** [[/JménaII. přídavná — Přidawniki|Jména přídavná — Přidawniki]]
*** [[/Skloňování určité|Skloňování určité]]
 
*** [[/Skloňování neurčité|Skloňování neurčité]]
*** [[/Stupňování přídavných jmen|Stupňování přídavných jmen]]
** III. Zájmena
**# [[/Osobní zájmeno ja, ty, se|Osobní zájmeno ''ja, ty, se'']]
**# [[/Přivlastňovací zájmeno mój, moja, moje|Přivlastňovací zájmeno ''mój, moja, moje'']]
**# [[/Ukazovací zájmeno tón, ta, to|Ukazovací zájmeno ''tón, ta, to'']]
**# [[/Tázací zájmeno štó, što|Tázací zájmeno ''štó, što'']]
**# [[/Vztažné zájmeno kotryž a j.|Vztažné zájmeno kotryž a j.]]
**# [[/Neurčité zájmeno|Neurčité zájmeno]]
** IV. [[/Číslovky|Číslovky]]
* [[/Skloňování jmen vlastních a cizích|Skloňování jmen ''vlastních'' a ''cizích'']]
* B. Časování
{{Rozšířit}}