Nápověda:Převod textů z Ottova slovníku naučného: Porovnání verzí

→‎Jak na to: aktualizace podle dosavadniho úzu, syntaxe do značky <code>, nejzazší rok pro PD-old-70 pomocí {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-71}}
m (Aktualizace (3030 hesel))
(→‎Jak na to: aktualizace podle dosavadniho úzu, syntaxe do značky <code>, nejzazší rok pro PD-old-70 pomocí {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-71}})
# Otevřete si v samostatných záložkách nebo oknech tyto dvě stránky: '''[[Diskuse:Ottův slovník naučný#Zdroje|seznam dílů]]''' a '''[[Wikizdroje:Ottův slovník naučný/Zkratky autorů|seznam zkratek autorů]]'''.
# Vyberte si, '''ze kterého dílu''' chcete vložit text. Dva užitečné formáty jsou '''Read online''' (nutný minimálně pro kontrolu na konci) a '''Full text''' (vhodný pro kopírování, ale občas chybí nebo obsahuje velké množství chyb).
# Když jste si vybrali článek, '''ověřte, zda je volný'''. Pokud na konci nemá autorskou zkratku (je anonymní), lze předpokládat, že je volný, a můžete pokračovat. Jestliže je podepsaný, vyhledejte zkratku na [[Wikizdroje:Ottův slovník naučný/Zkratky autorů|seznamu autorských zkratek]]. Zkopírovat text pak smíte jen v případě, že autor zemřel před 31.12.1941{{#expr:{{CURRENTYEAR}}-71}}, tj. příslušný řádek je zelený. V opačném případě postup končí – příslušné heslo nelze (zatím) umístit na Wikizdroje a budete si muset vybrat jiné.
# Otevřete existující, vhodně zformátovanou stránku na Wikizdrojích (např. [[Ottův slovník naučný/Filosof]]) v režimu editace a zkopírujte z ní dvě šablony nahoře: NavigacePaP a Textinfo.
# Do okna pro hledání zapište plný '''název stránky''', kterou budete zakládat:
## Jedno heslo patří na jednu stránku. Nerozdělujte jej, i když je popis dlouhý nebo obsahuje číslované body s různými významy (např. [[Ottův slovník naučný/Lichtenwald|Lichtenwald]]).
# '''Vložte zkopírované šablony''' z existující stránky (viz výše) a upravte je podle potřeby (název článku, předchozí/následující, díl a strana původního zdroje, odkaz na zdroj a Wikipedii). Platí, že v řádku:
## „AUTOR=“ zapisujeme jméno autora ve formátu <code><nowiki>[[Autor:Jméno Příjmení|Jméno Příjmení]]</nowiki></code>. Je vhodné jej nejdříve vyhledat na http://aut.nkp.cz a zadat celé jméno ve stejné formě jako používá autoritní databáze Národní knihovny (tj. včetně případného prostředního jména). Pokud už má autor stránku na Wikipedii (zjistíte na aut.nkp.cz) nebo na Wikizdrojích, zadáváme ve stejném tvaru. U anonymních článků nechámezapíšeme volné<code>neuveden</code> nebo <code>neznámý</code> (bez jakéhokoliv formátování a odkazú).
## „LICENCE=“ je PD-old-70, pokud je autor uveden; PD-anon-70, pokud je článek anonymní.
## „WIKIPEDIA=“ zde se uvede odkaz (bez hranatých závorek) na článek o dané encyklopedii, tedy např. Ottův slovník naučný
## „POPISEK-IMAGE=“ uvede se popisek obrázku v infoboxu tak, jak je uveden v originále
# '''Formátování textu''', tj. použití tučného či prostrkaného písma a kurzívy, musí být shodné s původním zdrojem. Používejte šablony:
## <code><nowiki>{{Forma|proza}}</nowiki></code> (na začátku textu) a <code><nowiki>{{Konec formy}}</nowiki></code> (na konci)</nowiki> způsobí, že každý odstavec bude na prvním řádku odsazen a odstavce budou zarovnány do bloku. Příklad: [[Ottův slovník naučný/Lichtenstein|Lichtenstein]].
## {{Prostrkaně|Prostrkaného písma}} dosáhneme pomocí šablony {{Šablona|Prostrkaně}}, viz příklad použití: <code><nowiki>{{Prostrkaně|Prostrkaného písma}}</nowiki></code>. Prostrkaný může být i odkaz (viz následující bod).
## Vnitřní odkazy na podobná hesla na Ottově slovníku se uvádějí vždy, pokud je daný výraz v textu uvozen slovem „viz“, „v.&nbsp;t.“ nebo „srov.“, příklad: [[Ottův slovník naučný/Lichuceves|Lichuceves]]. SyntaxSyntaxe je <code><nowiki>[[../Další článek|zobrazený text]]</nowiki></code>, ve spojení se šablonou "Prostrkaně" pak <code><nowiki>{{Prostrkaně|[[../Další článek|{{Prostrkaně|zobrazený text}}]]}}</nowiki></code>. Název odkazovaného článku musí být vždy s velkým počátečním písmenem. Nezapomeňte odkazovaný článek zkontrolovat, stává se, že je ve skutečnosti psán jinak, příklad: [[Ottův slovník naučný/Civile ius|Civile ius]].
## Jako odkaz se vkládá i autorská zkratka na konci. Příklad: <code><nowiki>''[[Autor:Josef Dědeček|Děd.]]''</nowiki></code>.
## Heslo také zařaďte do příslušné [[:Kategorie:Ottův slovník naučný|kategorie]].
# Pokud se heslo v Ottově slovníku váže na článek v české Wikipedii, odkažte na něj odtamtud. Vložte v dolní části článku na Wikipedii šablonu [[w:Šablona:Otto|Otto]] (syntax: <code><nowiki>{{Otto|Název hesla|zobrazený text}}</nowiki></code>, oba parametry jsou volitelné), viz např. [[w:Lichnice#Externí odkazy|Lichnice]].
# Pokud ještě neexistuje '''autorská stránka''', založte ji. Nejlépe je, zkopírovat existující, např. [[Autor:Jan Ladislav Sýkora]], a pak měnit jednotlivé parametry:
## Image = potrtét autora, pokud existuje a je nahraný na Commons (pokud ještě ne, můžete jej zkusit najít na [[w:Wikipedie:WikiProjekt Fotografování/Digitalizované portréty|projektu Fotografování]])
## BiografieWiki – název článku na Wikipedii o tomto autorovi. Pokud zatím není, nechte prázdné.
## SeznamNK – kód autoritního záznamu v Národní knihovně, který opět zjistíte na http://aut.nkp.cz (zpravidla začíná na jk…).
## Pod šablonu AutorInfo napíšete jednou až dvěma větami větami základní charakteristiku autora, zpravidla opět podle autoritního záznamu. Šablonu <code><nowiki>{{Více}}</nowiki></code>, která směřuje na článek na Wikipedii, uvádějte jen když tento existuje (viz BiografieWiki výše).
## V sekci Dílo uveďte autorskou zkratku v Ottově slovníku a seznam již zpracovaných hesel. Nejlépe je, zkopírovat existujícího autora a měnit podle potřeby.
## Autora vždy zařaďte do kategorií „Čeští autoři“ (pokud to byl Čech) nebo některé z podkategorií, plus kategorie „Spolupracovníci Ottova slovníku naučného“.