Krátká příručka hornolužické srbštiny: Porovnání verzí

+
(asi bude lepší podrobnější členění podle odkazu v původní publikaci)
(+)
* J. Ćišinski: [[/Ródnej rěči|Ródnej rěči]]
* Sv. Čech: [[/Naše řeč|Naše řeč]]
*== Hláskosloví — Zynkosłow ==
** [[/Hlásky — Zynki|Hlásky – Zynki]]
** [[/Kde domov můj?|Kde domov můj?]]
** [[/Samohlásky — Samozynki|Samohlásky — Samozynki]]
** [[/Souhlásky — Sobuzynki|Souhlásky — Sobuzynki]]
** Poznámky:
*** [[/Dělení slov|Dělení slov]]
*** [[/Přízvuk|Přízvuk]]
*** [[/Rozdíl mezi horní a dolní lužičtinou|Rozdíl mezi horní a dolní lužičtinou]]
*** [[/O poměru mezi lužičtinou a jihoslovanskými jazyky|O poměru mezi lužičtinou a jihoslovanskými jazyky]]
*== Tvarosloví — Twórbosłow ==
* Skloňování
** [[/Jména podstatná — Wěcowniki|Jména podstatná — Wěcowniki]]
 
[[Kategorie:Josef Páta]]