Ottův slovník naučný/Aaron (osoby): Porovnání verzí

pár odkazů do české Wikipedie
(opr.)
(pár odkazů do české Wikipedie)
|WIKIPEDIA=
|WIKIPEDIA-HESLO=Áron
|WIKIPEDIA-DALŠÍ=[[w:Árón (prorok)|Árón]] (1), [[w:en:AaronÁron ofz AlexandriaAlexandrie|AaronÁron ofz AlexandriaAlexandrie]] (2 angl.), [[w:pl:Aaron (arcybiskup)z Krakowa|Aaron arcibiskupz Krakowa]] (3 pol.), [[w:en:AronÁron (noble)Bulharský|AronÁron šlechticBulharský]] (4 angl.), [[w:en:Peter III Aaron|Petru III. Aron]] (5a angl.), [[w:en:Aaron the Tyrant|Aron Tiranul]] (5c angl.), [[w:en:Aaron ben Moses ben Asher|Aaron ben Moses ben Asher]] (6 angl.), [[w:en:Pietro Aron|Pietro Aron]] (7 angl.), [[w:ru:Аарон (Нарциссов)|Aaron Narcissov]] (8 rus.)
}}
{{Forma|proza}}
'''2)''' '''A.''' {{Prostrkaně|z Alexandrie}}, kněz nestoriánský a lékař v VII. stol. po kr. za císaře Heraklia (ok. 600), slovutný tím, že byl z prvních, kdož seznámili Araby s lékařskými spisy řeckými. Napsal řecký spis ''Pandekty lékařské'' ve 30 kn., jež Serpius z Ras-'ainu ještě několika rozmnožil. Spis ten přel. do syrštiny jakýsi Josius a odtud do arab. učený židovský lékař Mazerdžavaihi z Basry; ale nedochovalo se z něho nic než několik fragmentů v dílech Rhazesových, z nichž dovídáme se, že '''A.''' z lékařů poprvé zmiňuje se o neštovicích.
 
'''3)''' '''A.''' († 1059), jediný arcibiskup krakovský, rodem Francouz. Byl prvním opatem tynieckých benediktinů (r. 1046—1059) a obdržev po smrti bisk. Rachelina r. 1046 od krále Kazimíra krakovské biskupství, domohl se od papeže Benedikta IX. arcibiskupské jurisdikce. Ježto však Benedikt IX. byl vzdoropapežem, nenabylo toto zřízení platnosti a již nástupce '''A.'''-ův Lambert Zula neužíval arcibiskup. titulu. '''A.''' zavedl v pol. kostelích zpívání žalmů a modliteb, zvané hodinkami. Královská kapitola '''A.'''-ův erb přijala za svůj (tři zlaté koruny v bílém poli) a dosud ho užívá, jediná ze všdchvšech polských kapitol.
 
'''4)''' '''A.''' (neb {{Prostrkaně|Aron}}), {{Prostrkaně|kníže bulharský}} na konci X. stol., syn care Šišmana I. Účastnil se bojů, jež otec jeho a bratři David, Mojžíš a nejmladší Samuel vedli po smrti byz. cís. Jana Cimiska († 976) s Řeky za svobodu bulharskou. Když však po smrti obou starších bratří Samuel dosedl na trůn, dal '''A'''-a, který prý zrádně klonil se k Řekům, odpraviti a rodinu jeho vyhladiti tak, že záhubě unikl jen syn '''A'''-ův Jan Vladislav, který zabiv r. 1014 syna Samuelova Gavrila Romana na lovu, stal se carem bulharským.