Nápověda:Převod textů z Ottova slovníku naučného: Porovnání verzí

## "AUTOR=" zapisujeme jméno autora ve formátu <nowiki>[[Autor:Jméno Příjmení|Jméno Příjmení]]</nowiki>. Je vhodné jej nejdříve vyhledat na http://aut.nkp.cz a zadat celé jméno ve stejné formě jako používá autoritní databáze Národní knihovny (tj. včetně případného prostředního jména). Pokud už má autor stránku na Wikipedii (zjistíte na aut.nkp.cz) nebo na Wikizdrojích, zadáváme ve stejném tvaru. U anonymních článků necháme volné.
## "LICENCE=" je PD-old-70 pokud je autor uveden, PD-anon-70 pokud je článek anonymní.
## "WIKIPEDIA=" nechámezde volnése uvede odkaz (jednábez sehranatých o článekzávorek) na Wikipediičlánek týkajícío sedané daného dílaencyklopedii, cožtedy vnapř. tomtoOttův zdeslovník nepřipadá v úvahu)naučný
## "WIKIPEDIA-DALŠÍ=" - nechá se volné
## "WIKIPEDIA-DALŠÍ=" - zde umístíme odkaz na článek či více článků na Wikipedii, týkající se téhož tématu (např. <nowiki>[[w:Horní Světlá (Mařenice)|Horní Světlá]]</nowiki>). Odkazování na rozcestníky je v pořádku, pokud článek obsahuje několik různých významů. Pokud toto téma není na české Wikipedii ještě zpracované, ale existuje o něm článek v jiném jazyce, můžete uvést ten s poznámkou v závorce (viz např. [[Ottův slovník naučný/Lichvin|Lichvin]]).
## "WIKIPEDIA-HESLO=" - zde se uvede odkaz na to samé heslo na Wikipedii (v hranatých závorkách), tedy "Kladivo" pro "Kladivo" atp.; v případě, že takové heslo dnes (v důsledku změny významu ap.) má na Wikipedii hesla dvě, lze uvést takových hesel víc
# '''Formátování textu''', tj. použití tučného či prostrkaného písma a kurzívy, musí být shodné s původním zdrojem. Používejte šablony:
## <nowiki>{{Forma|proza}} (na začátku textu) a {{Konec formy}} (na konci)</nowiki> v případě, že se heslo člení do odstavců. Každý odstavec pak bude odsazen na prvním řádku. Příklad: [[Ottův slovník naučný/Lichtenstein|Lichtenstein]].