Nápověda:Převod textů z Ottova slovníku naučného: Porovnání verzí

proložený -> prostrkaný
(Založena nová stránka: Vítáme všechny zájemce o zadávání volných článků z Ottova slovníku naučného na tento server. Najdete tu poky...)
 
(proložený -> prostrkaný)
## "WIKIPEDIA=" necháme volné (jedná se o článek na Wikipedii týkající se daného díla, což v tomto zde nepřipadá v úvahu)
## "WIKIPEDIA-DALŠÍ=" - zde umístíme odkaz na článek či více článků na Wikipedii, týkající se téhož tématu (např. <nowiki>[[w:Horní Světlá (Mařenice)|Horní Světlá]]</nowiki>). Odkazování na rozcestníky je v pořádku, pokud článek obsahuje několik různých významů. Pokud toto téma není na české Wikipedii ještě zpracované, ale existuje o něm článek v jiném jazyce, můžete uvést ten s poznámkou v závorce (viz např. [[Ottův slovník naučný/Lichvin|Lichvin]]).
# '''Formátování textu''', tj. použití tučného či proloženéhoprostrkaného písma a kurzívy, musí být shodné s původním zdrojem. Používejte šablony:
## <nowiki>{{Forma|proza}} (na začátku textu) a {{Konec formy}} (na konci)</nowiki> v případě, že se heslo člení do odstavců. Každý odstavec pak bude odsazen na prvním řádku. Příklad: [[Ottův slovník naučný/Lichtenstein|Lichtenstein]].
## {{Prostrkaně|ProloženéhoProstrkaného písma}} dosáhneme pomocí šablony "Prostrkaně", viz příklad použití: <nowiki>{{Prostrkaně|ProloženéhoProstrkaného písma}}</nowiki>. ProloženýProstrkaný může být i odkaz (viz následující bod).
## Vnitřní odkazy na podobná hesla na Ottově slovníku se uvádějí vždy, pokud je daný výraz v textu uvozen slovem "viz" nebo "v. t.", příklad: [[Ottův slovník naučný/Lichuceves|Lichuceves]]. Syntax je <nowiki>[[../Další článek|zobrazený text]]</nowiki>, ve spojení se šablonou "Prostrkaně" pak <nowiki>[[../Další článek|{{Prostrkaně|zobrazený text}}]]</nowiki>. Název odkazovaného článku musí být vždy s velkým počátečním písmenem.
## Jako odkaz se vkládá i autorská zkratka na konci. Příklad: <nowiki>''[[Autor:Josef Dědeček|Děd.]]''</nowiki>.