Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“: Porovnání verzí

m
kvůli transkluzi jsou nutné absolutní odkazy na podstránky
(kytice 88 sonetů samostatně)
 
m (kvůli transkluzi jsou nutné absolutní odkazy na podstránky)
== Obsah: ==
<section begin="obsah" />
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/1.|Sv. Cyrill a Method, apoštolé slovanských národů]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/2.|Soluň, rodiště sv. Cyrilla a Methodia]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/3.|Narození sv. Cyrilla]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/4.|Sv. Cyrill a krahuj]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/5.|Sv. Cyrill touží po moudrosti již od mládí]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/6.|Sv. Cyrill odříká se nabídnuté choti]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/7.|Sv. Cyrill poctěn čestným jmenem „filosof“]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/8.|Sv. Cyrill vyučuje v Cařihradě filosofii]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/9.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/10.|Sv. Cyrill a Method počínají dráhu missionářskou u Chozarů (r. 855—860)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/11.|Sv. Cyrill spořadatel slovanské abecedy (r. 885)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/12.|Sv. Method u dvora bulharského krále Borisa]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/13.|Sv. Cyrill a Method loučí se s matkou na cestu do Moravy]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/14.|Příchod sv. Cyrilla a Methodia na Moravu (r. 863)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/15.|Sv. Cyrill na Radhosti]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/16.|Sv. kříž na Radhosti]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/17.|Methodka, studánka u Dědic]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/18.|Cyrillka, studánka u Podivína]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/19.|Apoštolka, studánka u Přibyc]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/20.|Kazatelny cyrillo-methodské po Moravě]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/21.|Kazatelna ss. apoštolů moravských v Telči]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/22.|Kazatelna sv. Cyrilla v Třešti]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/23.|Kazatelna ss. apoštolů Moravských v starém Petříně]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/24.|Chrám sv. Klementa na Lipůvce]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/25.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/26.|Sv. Cyrill a Method staví kapli sv. Klementa pod Buchlovem]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/27.|Sv. Cyrill a Method káží u Šardic]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/28.|Sv. Cyrill a Method před branou Říma]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/29.|Sv. Cyrill a Method posvěceni v Římě za biskupy (r. 868)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/30.|Konstantin při svěcení za biskupa obdrží jmeno: „Cyrill“]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/31.|Úmrtí sv. Cyrilla v Římě (14. Února 869)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/32.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/33.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/34.|Sv. Method vrací se po smrti bratrově do Moravy]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/35.|Sv. Method v Szalváru v Uhrách (r. 870)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/36.|Sv. Method v žaláři německém (od roku 871—874)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/37.|Sv. Method vyznavač církve Boží]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/38.|Křest vojvody Bořivoje českého na Velehradě]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/39.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/40.|Svadba na Velehradě]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/41.|Sv. Method světí kostel sv. Petra v Brně (r. 884)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/42.|Ss. Cyrill a Method učí nás vytrvalosti]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/43.|Úmrtí sv. Methodia]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/44.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/45.|6. Dubna 885 v úterý o svatém týhodnu]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/46.|Pohřeb sv. Methodia]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/47.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/48.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/49.|Ss. Cyrill a Method písmo svaté do řeči slovanské přeložili]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/50.|Ss. Cyrill a Method, vzorové víry a pravověrnosti]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/51.|Ss. Cyrill a Method, vzorové naděje]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/52.|Ss. Cyrill a Method, hrdinové lásky]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/53.|Ss. Cyrill a Method, ozdoby svatořečnictví]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/54.|Ss. Cyrill a Method, vzorové čistého úmyslu]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/55.|Slavnost ss. Cyrilla a Methodia (9. Března)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/56.|Ss. Cyrill a Method, vzorové horlivosti apoštolské]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/57.|Ss. Cyrill a Method osočeni za kacíře]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/58.|Tisíciletí příchodu ss. Cyrilla a Methodia na Moravu (863)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/59.|Církev moravská, matka církve české]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/60.|Pobídnutí k stavení památek ss. Cyrillo-Methodějských]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/61.|Svatí Sedmipočetníci církve bulharské]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/62.|Smrt sv. Cyrilla (Obraz Dědictví)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/63.|Zásluhy ss. Cyrilla a Methodia o národy slovanské]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/64.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/65.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/66.|Sv. Pavel, zakladatel obce Soluňské]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/67.|Břetislav na rumech Velehradu]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/68.|Hrob sv. Methodia]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/69.|Poutě na Velehrad]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/70.|Založení kláštera Velehradu (r. 1190)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/71.|Nadšenost pro obnovu Velehradského chrámu]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/72.|Sv. Methoda papež vysvobodí z vazby německé hrozením kletby]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/73.|Básnictví]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/74.|Mše svatá]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/75.|Chvalozpěv]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/76.|Proroctví Methodovo]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/77.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/78.|Sochy ss. Cyrilla a Methodia v Praze v Týně (1847)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/79.|Chvalozpěv na ss. Cyrilla a Methoda]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/80.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/81.|(pokračování)]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/82.|Dědictví sv. Cyrilla a Methoda]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/83.|Touha po spojení v jednotu Církve]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/84.|Víra se šíří z Moravy do Čech]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/85.|Víra se šíří z Čech do Uher]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/86.|Víra se šíří z Čech do Polsky]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/87.|Velehrad a Karlín]]
# [[Kytice, uvitá ke cti ss. apoštolů na úpatí moravské „Květnice“/88.|Díkučinění a prosba]]
<section end="obsah" />