Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě/Připomenutí k vydání druhému: Porovnání verzí

korektura dle tištěného zdroje, +infobox
(korektura dle tištěného zdroje, +infobox)
{{NavigacePaP
|TITUL=Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě
|AUTOR=František Palacký
|ČÁST=Připomenutí k druhému vydání druhému
|PŘEDCHOZÍ=Předmluva prvního vydání
|DALŠÍ=Čechy a Morava. Kniha prvá
}}
{{Textinfo
|TITULEK=Připomenutí k vydání druhému
|PODTITULEK=
|AUTOR=[[Autor:František Palacký|František Palacký]]
|POPISEK=
|ZDROJ=PALACKÝ, František. ''Dějiny národu českého I.'' Praha : Odeon, 1968. s. 47.
|VYDÁNO=
|ISBN=
|LICENCE=PD-old-70
|JINÉ=
|WIKIPEDIA=
|WIKIPEDIA-DALŠÍ=
|IMAGE=
|POPISEK-IMAGE=
}}
{{Forma|proza}}
Když mi oznámena potřeba druhého vydání mého díla, ano první již drahně let rozebráno jest, roztoužil jsem se tím více po úplném ouplném jeho přepracování, čím větší zdařily se za posledních desítiletí pokroky ve zkoumání a známosti starožitností českých vůbec. Avšak sotva přikročiv k věci, spatřil jsem, že ona požadovati bude mnohem více času ode mne, nežli mi nyní dovoleno jesljest naložili na ni. Již mi ubývá věku i síly, a při vší své přičinlivosti nedovedl jsem vypravování svého ještě ani do r. roku 1526; zkušenost pak mě učí, že nejen dějiny české XV15. a počátku XVI16.  století jsou ještě zanedbanější a požadují pilnější péče, nežli kterékoli předešlé, ale že by jiným vrstevníkůmvrstevcům mým snad ještě tíže přišlo posloužiliposloužiti v tom potřebám národu i nauky samé, nežli mně. Proto musel jsem mimo vůli svou odříci se přepracování takového a odložiti také české vydání druhého dílu (1253 až 14031253—1403) až po dokončení aspoň věku jagelovskéhojagjelovského v Čechách. Potom, popřeje-li bůh ještě života ai zdraví, obrátím já se opět k dějinám starším, an mezi tímmezitím snad někdo jiný bude pokračovati moci v díle ode mne počatém. Tak aspoň myslím, že poslouženo bude nejlépe věci samé, a tudíž i národu našemu. VVe přítomném pak vydánivydání nebylo mi tudíž ani lze jinak, než obmeziti se na skrovné některé přídavky a oprávky, nejvíce jen co do slohu a slovosledu. I doufám, že krajané moji mně v tom tím snáze shovívati budou, čím více uznají, že jen péče o další prospěch díla mého byla mi při tom pravidlem.
 
{{Vspace}}
V Praze, 818. březnaprosince 18481861.
 
<p style="text-align: right">Spisovatel</p>
V Praze, 8. března 1848.
 
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spisovatel
 
{{Konec formy}}
 
[[Kategorie:Části]]