Nápověda:Autorská stránka: Porovnání verzí

přepracování podle současné obvyklé praxe
m (překlep)
(přepracování podle současné obvyklé praxe)
I když jejsou ''WikisourceWikizdroje'' především sbírkou textů a dokumentů, obsahujeobsahují i základní informace o autorech takových textů. TýkáO sekaždém toautorovi předevšímje literárníchzaložena textů, myslitelné jsou však i autoři z oblasti politiky, filosofie atp. Každý autor dostává svoujeho '''autorskouautorská stránkustránka''' se základními životopisnými údaji a přehledem o jeho dílech.
 
Tyto autorské stránky se v české Wikisource nacházejí v [[Wikisource:Jmenný prostor|hlavním jmenném prostoru]] (několik málo jiných projektů se rozhodlo pro zvláštní jmenný prostor).
 
Tyto autorské stránky se na Wikizdrojích nacházejí, podobně jako na některých jiných jazykových verzích Wikisource včetně největší anglické, ve zvláštním [[Wikisource:Jmenný prostor|jmenném prostoru]] '''Autor''' (ale naopak některé jiné jazykové verze Wikisource zvláštní jmenný prostor pro autory nepoužívají).
 
==Části stránky a její založení==
Autorská stránka obsahuje tyto části a komponenty, které musíby měly být při založení autorské stránky vloženy:
# každáKaždá autorská stránka obsahuje jako první šablonu [[{{Šablona:Autorinfo|Autorinfo]]}}, kde se nacházejí i odkazy na články a související texty v jiných projektech (popis a návod k použití a vložení: je na [[Šablona diskuse:Autorinfo|zdediskusní stránce šablony]]) .
# stránkaStránka by měla obsahovat i stručný text o autorovi, s dalším odkazem na celoujeho biografii na české Wikipedii (pokod existuje) pomocí šablony [[{{Šablona:|Více]], která se vkládá i v případě, že příslušný článek na Wikipedii neexistuje) }}.
# Následuje sekce <code>== Dílo ==</code> s přehledem děl autora, pokud možno vhodně strukturovaným (např. s podsekcemi pro poezii, prózu, divadelní hry, překlady – v tomto se mohou jednotlivé autorské stránky částečně lišit podle činnosti různých autorů).
# jako poslední následuje přehled děl (pořadí a vzhled tohoto oddílu prozatím prodiskutován nebyl), pokud možno celé dílo, ne jen ty části, co se obratem uloží
# Pokud se autora týkají jiná díla (například jeho životopisy z pera jiných autorů, ale též díla jej výrazně zmiňující nebo díla jemu věnovaná), založí se další sekce <code>== Díla o autorovi ==</code>.
# myslitelné jsou i odkazy na jiné jazykové verze Wikisource, pokud tyto existují
# Především v případech, kdy článek o autorovi na české Wikipedii dosud neexistuje (a tím spíš u málo známých autorů), je vhodné vytvořit sekci <code>== Reference ==</code> a do ní přidat odkaz na věrohodný zdroj informací o autorovi nebo na jeho rozsáhlejší biografii. Může se jednat o funkční webovou stránku, ale též o tištěnou literaturu.
Po uložení je nutno ještě následujících kroků:
# Zařazení autorských stránek do kategorií částečně zajišťuje přímo šablona {{Šablona|Autorinfo}} na základě jména autora; ručně je vhodné zařadit autorskou stránku i do kategorie podle národnosti autora (např. [[:Kategorie:Němečtí autoři]]), v případě českých autorů kategorizujeme jemněji podle literární oblasti, v které autor působil (např. [[:Kategorie:Čeští básníci]]). Více o kategorizaci autorů [[#Kategorie|dále na této stránce]].
* na české Wikipedii vložit odkaz na článek zde na Wikisource šablonou <nowiki>{{Wikisource|</nowiki>''název článku zde''<nowiki>}}</nowiki>
# Pokud se na některé jiné jazykové verzi Wikisource nachází autorská stránka tohoto autora, uvádí se na ni tzv. interwiki odkaz v samém závěru stránky.
* zjistit, zda existuje vhodný obrazový materiál (nahraný pokud možno na Commons) - v tom případě vhodný obrázek převzít
# Po uložení stránky na Wikizdrojích je vhodné do článku o autorovi na české Wikipedii (pokud existuje) vložit odkaz na autorskou stránku šablonou <code><nowiki>{{</nowiki>[[w:Šablona:Wikizdroje|Wikizdroje]]<nowiki>}}</nowiki></code> nebo <code><nowiki>{{</nowiki>[[w:Šablona:Sisterlinks|Sisterlinks]]<nowiki>}}</nowiki></code>.
* zařadit automaticky na stránku vloženou kategorii autora do kategorie, např. <nowiki>[[Kategorie:Autor-A|Augusta, Jan]]</nowiki> s příslušným řazení dle příjmení, a vložit do kategorie i šablonu <nowiki>{{Hlavní článek}}</nowiki>
 
===Když článek na cs.wikiWikipedii neexistuje...===
...Když tj.,o když autorautorovi s již vytvořenou stránkou na českéWikizdrojích Wikisourci svou stránku (článek) na české Wikipedii ještě nemáneexistuje, se odkazy na českoučlánek na Wikipedii se nedělají. Aby se vytvoření takového článku urychlilo a aby se zamezilo situaci, že článek bude vytvořen, aniž by si toho zdeněkdo naz Wikisourceredaktorů někdoWikizdrojů delší dobu všiml (a odkazy dodatečně udělal), doporučujeme zanést jméno takového autora jako odkaz na následující stránky na české Wikipedii:
* na stránku [[:w:Wikipedie:Požadované články#Literatura]] (v příslušné podsekci pro autory na české WikisourciWikizdrojích), která by měla přispět k vytvoření článku;
* na stránku [[:w:Wikipedie:Pod lípou (sesterské projekty)/WikisourceAutoři autořina Wikizdrojích]], která slouží více méněpředevším potřebám WikisourceWikizdrojů a měla by být pravidelně sledována; pokud (zjistí-lije se,na žetéto nějakýstránce zněkterý odkazů je modrý, tedyznamená to, že článek již existuje, provedea seje tedy potřeba provést vzájemné prolinkování článku na Wikipedii a autorské stránky na Wikizdrojích, poté je možnomožné odkaz smazat).
 
Na autorské stránce na české WikisourciWikizdrojích lze v tomto případě zejména u nečeských autorů pomocív šablony {{Šablona|Více}} iinfoboxu {{Šablona|Autorinfo}} poukázatodkázat na biografii na jiné než české Wikipedii (vizvizte návod na diskusní stránce obou šablonšablony).
 
==Kategorie==
'''''Automaticky''''' jsou šablonou [[:{{Šablona:Autorinfo|Autorinfo]]}} vkládány následující kategorie:
* [[:Kategorie:Autor-X]] atd., kde X je začáteční písmeno A až Ž podle příjmení autora;, autor je přitom v kategorii řazen podle příjmení,
* [[:Kategorie:Všichni autoři]] - Indexindex všech autorů, řazení podle příjmení,
* <nowiki>[[Kategorie:</nowiki>''Autor''<nowiki>]]</nowiki>, tedy napřed jméno, až poté příjmení, kdeautorská je řazeno pomocí <nowiki>&nbsp;</nowiki> (stránka je tedyv uvedenaautorské nakategorii 1.řazena místě);zvláštním tatozpůsobem, kategorieaby jebyla ivždy prona autorskouprvním stránku nutná, protože obsahuje všechna díla autoramístě.
'''Ručně''' je nutné autorskou stránku vložit do kategorie podle národnosti autora (např. [[:Kategorie:Němečtí autoři]]), v případě českých autorů kategorizujeme jemněji podle literární oblasti, v které autor působil (např. [[:Kategorie:Čeští básníci]]), přičemž autory činné ve více oblastech zpravidla zařazujeme jen do těch kategorií, které souvisejí se zde již zveřejněnými texty. V případech, kdy autor proslul v jedné oblasti, ale máme zde od něj jen díla z jiné oblasti, dá se uvažovat i o zařazení autora do přislušné další kategorie.
'''''Ručně''''' se vkládá kategorie dle povolání (v diskusi)
 
==Členění seznamu děl==
Seznam děl by měl začít nadpisem <code><nowiki>==Dílo==</nowiki></code> (nadpis druhé úrovně). Další členění pak závisí na charakteru díla, jeho rozsáhlosti atp. Jasný návod zatím nebyl prodiskutován.
 
Nediskutovány byly i další otázky jako grafická úprava jednotlivých děl (tučně, kurzívou atd.) a otázka wikifizace (odkazů na tato díla).
 
 
==Odkazy==
Autorská stránka by neměla obsahovat mnoho další odkazů (ať již vnitřních či externích). Stránka na WikisourceWikizdrojích slouží pouze jako jistý „rozcestník“ pro dílo toho kterého autora, hlavní článek o něm se nachází na české Wikipedii, na který se zde odkazuje; pokud existují, tak zde jsou i odkazy na ''Wikiquotes''Wikicitáty, ''Commons'' atd. Odkazy na jiné jazykové verze Wikisource (tzv. [[w:Wikipedie:Interwiki|interwiki]]) se dělají stejným způsobenzpůsobem jako ve Wikipedii (tyto odkazy se pak zobrazí vlevo pod nástroji). Myslitelné jsou zde zejména [[Nápověda:odkazy#Redakční poznámky, reference|redakční poznámky]].
 
<!--uvést nějakého autora jako příklad, zatím jsou ale všichni bez seznamu děl...-->
 
<!--vkládání kategorie s mezerou-->
<!--zcela otevřena i kategorizace podle žánru autora-->
 
 
==Podívejte se též na==
* [[Nápověda:Obsahová stránka|Obsahová stránka]]
* [[Nápověda:Stránky na WikisourceWikizdrojích]]
* [[Nápověda:Pojmenování stránek]]
 
[[Kategorie:Nápověda|Autorská stránka{{PAGENAME}}]]
 
[[Kategorie:Nápověda|Autorská stránka]]