Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/V šermířské škole: Porovnání verzí