Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Česká píseň: Porovnání verzí