Ottův slovník naučný/Aaron (osoby): Porovnání verzí

oprava vložení {{Textinfo}}; unifikace hodnoty parametru licence; + licence; fix link; - Kategorie:Hesla v Ottově slovníku naučném; kosmetické úpravy
m (unifikace hodnoty parametru licence, defaultsort, zjednodušení odkazu, prázdné parametry; kosmetické úpravy)
(oprava vložení {{Textinfo}}; unifikace hodnoty parametru licence; + licence; fix link; - Kategorie:Hesla v Ottově slovníku naučném; kosmetické úpravy)
 
{{NavigacePaP
| TITUL = Ottův slovník naučný
| ČÁST = Aaron (osoby)
| PŘEDCHOZÍ = Aaron (poloostrov)
| DALŠÍ = Aaronowicz
}}
 
{{Textinfo
| TITULEK = Aaron
| AUTOR = [[Autor:Alois Jirák|Alois Jirák]], neuveden
| ZDROJ = ''Ottův slovník naučný.'' První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 8–10. [httphttps://archive.org/stream/ottvslovnknauni15ottogoog#page/n24/mode/2up Dostupné online.]
| LICENCE = PD anonold 70
| LICENCE2 = PD anon 70
| WIKIPEDIA-HESLO = Áron
| WIKIPEDIA-DALŠÍ = [[w:Árón (prorok)|Árón]] (1prorok)]], [[w:Áron z Alexandrie|Áron z Alexandrie]] (2), [[w:Aaron z Krakova|Aaron z Krakova]] (3), [[w:Áron Bulharský|Áron Bulharský]] (4), [[w:Petr III. Áron|Petr III. Áron]] (5a), [[w:Áron Tyran|AronÁron TiranulTyran]] (5c), [[w:Áron ben Moše ben Ašer|Áron ben Moše ben Ašer]] (6), [[w:Pietro Aron|Pietro Aron]] (7), [[w:Aaron (Narcissov)|Aaron (Narcissov)]] (8)
}}
 
{{Forma|proza}}
'''Aaron''' (hebr. Aharón) '''1)''' syn Amráma a Jochabedy (Jokébéd) z pokolení Léví a starší bratr Mojžíšův, jemuž od Hospodina byl přidělen, aby jej hlavně svou výmluvností podporoval před Faraónem při vysvobození národu židovského z poroby egyptské. Když Židé z Egypta propuštění na cestě své do země zaslíbené přišli k hoře Sinai a Mojžíš na temeně hory této prodléval 40 dní, tu '''A.''' k doléhavé a hrozivé prosbě lidu o návratu Mojžíšově již pochybujícího a bohoslužby žádostivého ulil zlaté tele, jemuž se lid klaněl. Že však '''A.''' tohoto ne zcela dobrovolně spáchaného spolupůsobení k modloslužbě litoval, že velkých sobě dobyl zásluh při vyvedení Židů z Egypta a jinak horlil o upevnění bohovlády mezi Israelity: proto k rozkazu Hospodinovu posvětil jej Mojžíš na nejvyššího kněze, učiniv úřad kněžský dědičným v jeho rodině tak, aby nejstarší syn vždycky byl veleknězem a ostatní kněžími. Toto povýšení zavdalo podnět k závisti, jež dohnala {{Prostrkaně|Korea, Dátána a Abíróna}} s jinými 250 soudruhy ku vzpouře proti oběma bratřím, kteří prž sobě nejvyšší hodnosti v národě uchvátili. Než na rozkaz Hospodinův země pohltila spiklence, kteroužto pomstou, jakož i prutem '''A'''-ovým, jenž se zazelenal a vykvetl i na památku v arše uložen byl, potvrdil Bůh '''A'''-a i jeho rodinu ve kněžství. R. 40. po východu z Egypta '''A.''' stár jsa 123 léta umřel na hoře Hór, zanechav syna Eleázára nástupcem svým v úřadě velekněžském. Vrch Hór až posud sluje horou '''A'''-ovou (džebel Hárún), kdež ve zvláštní mešitě ukazuje se hrob '''A'''-ův; křižáci nalezli zde již vystavěnou kapli. (II. Mojž. 6, 20; 7, 7; 7, 9; 19-21; 8, 1; 32, 1-6; IV. Mojž. 16, 30 n.) ''[[Autor:Alois Jirák|Jrk.]]''
'''8)''' '''A.''' (klášt. jméno Alexěje Zacharoviče {{Prostrkaně|Narcisova}}), biskup, ruský spisovatel theologický (*1781 — †1842). Vzdělával se v rodišti svém Kolomně na duchovním učilišti a v moskevské slov.-řecko-lat. akademii, na níž pak byl od r. 1807 učitelem němčiny, katechismu a vstoupiv do kláštera, i kazatelem. Postupně byl archimandritou klášterů penzenského, kazaňského, jaroslavského atd., a od r. 1826 biskupem archangelským a cholmogorským, v kteréžto důstojnosti odebral se již r. 1830 na odpočinek a † v moskev. novo-spasském monastýru. Původní práce homilétické daleko převýšeny jsou počtem překladů z jazyka hebrejského, německého, anglického atd., jichž byl dobře mocen. Hlavní z nich jsou: ''Zrělišče Kresta Christova'' (Moskva 1810) z něm. od Titze, Daublera a jl, ''Dva poučit. slova'' z něm. od Jerusalema (t. 1837), ''Ježednevnaja pišča dla christian'' (t. 1838) i ''Vozzvanie k neobraščennym'' (t. 1835) a R. Bakterův spis ''O věčnom pokojě Svatych'' (t. 1841) z angličtiny a mn. j.
{{Konec formy}}
 
[[Kategorie:Hesla v Ottově slovníku naučném]]