Výbor lyriky (Shelley)/Hymna na duševní krásu: Porovnání verzí