Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Dívka, čekající svého miláčka: Porovnání verzí