Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Posvícenská mše: Porovnání verzí