Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Na Lugánském jezeru: Porovnání verzí