Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Tyran Rozum: Porovnání verzí