Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Slovanská allegorie: Porovnání verzí