Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/V jasné záři: Porovnání verzí