Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Jak často…: Porovnání verzí