Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii/Díl první: Porovnání verzí

-navigace, zjednodušení odkazů
m (Oprava URL citanka.cz; kosmetické úpravy)
(-navigace, zjednodušení odkazů)
{{NavigacePaP
| TITUL = Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první
| AUTOR = Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
| ČÁST =
| PŘEDCHOZÍ =
| DALŠÍ = Předmluva k vydání z r. 1854
}}
{{Textinfo
| TITULEK = Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první
| PODTITULEK =
| AUTOR = [[Autor:Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic|Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic]]
| POPISEK =
| ORIGINAL =
| ZDROJ = [http://texty.citanka.cz/tocp1250.en/harant/toc.html]
| VYDÁNO = Praha : Řivnáč, 1854
| ISBN =
| LICENCE = PD old 70
| PŘELOŽIL =
| LICENCE-PŘEKLAD =
| JINÉ = Autor předmluvy k vydání z r. 1854 - [[Autor:Karel Jaromír Erben|Karel Jaromír Erben]]
| WIKIPEDIA = Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta
| WIKIPEDIA-DALŠÍ =
| IMAGE = Krystof Harant z Polzic a Bezdruzic.jpg
| TITULSOUVISEJÍCÍ = [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl prvnídruhý|Druhý díl]]
| POPISEK-IMAGE =
| POPISEK-IMAGE =
}}
== Obsah: ==
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Předmluva k vydání z r. 1854|Předmluva k vydání z r. 1854]] (autor [[Autor:Karel Jaromír Erben|Karel Jaromír Erben]])
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Předmluva k čtenáři|Předmluva k čtenáři]]
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 1.|Kapitola 1.]] - V níž se vypisuje počátek cesty z Čech skrze díl země Německé až do města Benátek ve Vlaších ležícího.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 2.|Kapitola 2.]] - Vypsání, co jsme v Benátkách před sebe vzali; též o spůsobu toho města.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 3.|Kapitola 3.]] - V níž se vypisuje projíždka do Padue a Ferrary a co jsme tam paměti hodného spatřili.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 4.|Kapitola 4.]] - O spravení sobě potřeb.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 5.|Kapitola 5.]] - O plavení se našem k lodí.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 6.|Kapitola 6.]] - O plavení se našem od Benátek k ostrovu Zante.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 7.|Kapitola 7.]] - O připlavení se k ostrovu Kandii, i co se tam dálo.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 8.|Kapitola 8.]] - Vypsání ostrova Kandie.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 9.|Kapitola 9.]] - O plavení se od ostrovu Kandie až k ostrovu Cypru.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 10.|Kapitola 10.]] - O přijetí k ostrovu Cypru, a co v něm předsevzato bylo.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 11.|Kapitola 11.]] - Vypsání ostrova Cypru.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 12.|Kapitola 12.]] - O plavení se od ostrovu Cypru až k zemi Svaté.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 13.|Kapitola 13.]] - O přistání našem k zemi Svaté a vystoupení na břeh. Item vypsání města Jafy aneb Joppen.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 14.|Kapitola 14.]] - O přijetí do města Rámy, a při tom vypsání téhož města.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 15.|Kapitola 15.]] - O vyjetí z města Rámy, a co se na cestě dálo až k Jerusalému.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 16.|Kapitola 16.]] - O příchodu našem do kláštera sv. Salvatora v městě Jerusalémě.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 17.|Kapitola 17.]] - O spůsobu kláštera sv. Salvatora, v kterémž nyní mniši řádu sv. Františka v Jerusalémě se drží, a jaký v něm život vedou.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 18.|Kapitola 18.]] - O placení Turkům za jednu chůzi k hrobu božímu. Item jak jsme před kostel hrobu božího na dvůr přišli.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 19.|Kapitola 19.]] - O vjití našem do kostela hrobu božího, a o procesí při spatřování míst svatých v něm konané.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 20.|Kapitola 20.]] - Obsahující další procesí k místům svatým.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 21.|Kapitola 21.]] - O procesí k některým jiným místům, a zvláště k hrobu božímu.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 22.|Kapitola 22.]] - O spatřování týchž svatých míst. O přirovnání kostela hrobu božího k kostelu sv. Víta na hradě Pražském, až i o navrácení se našem do kláštera sv. Salvátora.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 23.|Kapitola 23.]] - O vyjití našem na horu Olivetskou, odtud do Betanie, a o jiných místech svatých na té cestě.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 24.|Kapitola 24.]] - O sjití s hory Olivetské do Betanie a k jiným místům až do Jerusaléma.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 25.|Kapitola 25.]] - O spatření některých míst v městě Jerusalémě.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 26.|Kapitola 26.]] - O vyjití poutníkův ven z města do údolí Josafat k spatření některých míst.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 27.|Kapitola 27.]] - O výjezdu z Jerusaléma k Jerichu, k řece Jordánu a jiným místům.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 28.|Kapitola 28.]] - O příjezdu našem k studýnce Eliseově a do Jericha.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 29.|Kapitola 29.]] - O přijetí našem k Jordánu řece, moři Mrtvému a zase do Jerusaléma.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 30.|Kapitola 30.]] - O spatření některých míst svatých v Jerusalémě a vně za městem na hoře Sion.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 31.|Kapitola 31.]] - O vyjetí našem z Jerusaléma do Betléma, a co jsme na té cestě spatřili.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 32.|Kapitola 32.]] - O vjití našem do kláštera Betlémského, a o spůsobu kostela blahoslavené panny Marie.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 33.|Kapitola 33.]] - O processí, kterouž jsme k místům svatým v kostele Betlémském vykonávali.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 34.|Kapitola 34.]] - O spatřování některých míst vně okolo kláštera Betlémského.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 35.|Kapitola 35.]] - O druhé processí k místům kostela Betlémského; item o spůsobu města a kláštera, a o navrácení se zase do Jerusaléma.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 36.|Kapitola 36.]] - O vyjití našem k spatření údolí Siloë a některých jiných míst okolních.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 37.|Kapitola 37.]] - O vyjití našem do kláštera sv. kříže, odtud navrácení se do kláštera sv. Salvátora; a o druhé chůzi do kostela hrobu božího, až i o hostině, kterouž jsme konventu připraviti dali.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 38.|Kapitola 38.]] - O spatřování některých míst vně za městem, a strojení se na cestu.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 39.|Kapitola 39.]] - O spůsobu starého města Jerusaléma, jaké bylo od počátku v své celosti a slávě, prvé nežli je Římané dokonce vybojovali a zkazili; což se brzo po na nebe vstoupení Krista pána stalo.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 40.|Kapitola 40.]] - O spůsobu nového a nynějšího města Jerusaléma až do těchto našich posledních časův.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 41.|Kapitola 41.]] - Spůsob a řád, kterýmž někteří poutníci na rytířství hrobu božího pasováni bývají.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 42.|Kapitola 42.]] - O původu a rozličnosti rytířův všelijakých v křesťanstvu.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 43.|Kapitola 43.]] - Řád a ustanovení od císařův Římských, králův a knížat království Franckého, kteříž byli nejvyšší přední a hlavní řádu slavného tovaryšstva rytířův hrobu božího v Jerusalémě, s dovolením a u přítomnosti otce gvardiana, jakožto kommissaře vrchního v zemi Svaté, vypsaný.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 44.|Kapitola 44.]] - Přípis vysvědčení, kteréž gvardian pod pečetí rytířům hrobu božího dává.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 45.|Kapitola 45.]] - Věr a sekt křesťanských v Jerusalémě rozličnost, vedlé jmén, jimiž se dělí, vypsaná.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 46.|Kapitola 46.]] - O Řeckém národu, a náboženství jejich.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 47.|Kapitola 47.]] - Georgiáni a Armeniáni jací národové jsou? a víra jejich jaká?
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 48.|Kapitola 48.]] - Vypsání náboženství Nestoriánů, Syriánů, Maronitů, Jakobitů a Abyssynův.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Kapitola 49.|Kapitola 49.]] - Sumovní vypsání vší země Svaté v okršlku jejím, a s městy předními v ní; též o minci, kteráž tam nyní obecně jde, a přitom závěrek dílu prvního.
* [[Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první/Registrum aneb ukazovatel na obadva díly knihy této|Registrum aneb ukazovatel na obadva díly knihy této]]
 
[[Kategorie:Cestopisy]]