Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Jak se líčily staročeské panny a paní: Porovnání verzí