Nápověda:Převod textů z Ottova slovníku naučného: Porovnání verzí

s velkým počátečním písmenem (s výjimkou šlechticů, tedy např. ''von X, z X, de X'')
(unifikace zápisu licence)
(s velkým počátečním písmenem (s výjimkou šlechticů, tedy např. ''von X, z X, de X''))
## <code><nowiki>{{Forma|proza}}</nowiki></code> (na začátku textu) a <code><nowiki>{{Konec formy}}</nowiki></code> (na konci)způsobí, že každý odstavec bude na prvním řádku odsazen a odstavce budou zarovnány do bloku. Příklad: [[Ottův slovník naučný/Lichtenstein|Lichtenstein]].
## {{Prostrkaně|Prostrkaného písma}} dosáhneme pomocí šablony {{Šablona|Prostrkaně}}, viz příklad použití: <code><nowiki>{{Prostrkaně|Prostrkaného písma}}</nowiki></code>. Prostrkaný může být i odkaz (viz následující bod).
## Vnitřní odkazy na podobná hesla na Ottově slovníku se uvádějí vždy, pokud je daný výraz v textu uvozen slovem „viz“, „v.&nbsp;t.“ nebo „srov.“, příklad: [[Ottův slovník naučný/Lichuceves|Lichuceves]]. Syntaxe je <code><nowiki>[[../Další článek|zobrazený text]]</nowiki></code>, ve spojení se šablonou "Prostrkaně" pak <code><nowiki>{{Prostrkaně|[[../Další článek|zobrazený text]]}}</nowiki></code>. Název odkazovaného článku musí být vždy s velkým počátečním písmenem (s výjimkou šlechticů, tedy např. ''von X, z X, de X''). Nezapomeňte odkazovaný článek zkontrolovat, stává se, že je ve skutečnosti psán jinak, příklad: [[Ottův slovník naučný/Civile ius|Civile ius]].
## Jako odkaz se vkládá i autorská zkratka na konci. Příklad: <code><nowiki>''[[Autor:Josef Dědeček|Děd.]]''</nowiki></code>.
## Heslo také zařaďte do příslušné [[:Kategorie:Ottův slovník naučný|kategorie]]. Pokud není vytvořena specifická kategorie pro daný díl nebo obor, zařaďte heslo do [[:Kategorie:Hesla v Ottově slovníku naučném]].