Selské písně a české znělky/Je sečten dnů mých řad: Porovnání verzí