Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/V šermířské škole: Porovnání verzí

optimalizace kódu; unifikace hodnoty parametru licence
m (+odkaz na skeny, napřímení odkazy na autora, {{Poznámky pod čarou}})
(optimalizace kódu; unifikace hodnoty parametru licence)
|POPISEK=
|ZDROJ=''[[Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888]].'' Praha : nákladem Umělecké Besedy, 1888. S. 29–40. [http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11435563 Dostupné online.]
|LICENCE=PD- old- 70
|VYDÁNO=
|ISBN=
Souboj o peníze skončen; s raněným zabývali se v kůlně — zatím již v aréně zase živo. Vystoupilo nějaké lamželezo, oblečené za sedláka a šprýmovnými slovy parodujíc šermíře, mluvilo asi tak jako Vávra v „Sedlském masopustě“:
 
<poem class="poemvproze">
„Jáť jsem jistě znamenitý,
muž vzácný, ke všemu hbitý;