Výbor z písní a ballad/Umoučený mlynář – Další jazyky