Výbor z písní a ballad/U kolovrátku – Další jazyky