Výbor z písní a ballad/Tam O’ Shanter – Další jazyky