Výbor z písní a ballad/O, kdybys mraznou vichřicí… – Další jazyky