Výbor z písní a ballad/Marii v nebesích – Další jazyky