Výbor z písní a ballad/Má milá jest jak růžička – Další jazyky