Výbor z písní a ballad/Kdo do komůrky mé by rád? – Další jazyky