Výbor z písní a ballad/Jen co mi přejde dvacet let – Další jazyky