Výbor z písní a ballad/Ještě jedno políbení – Další jazyky