Výbor z Květů zla II./Odpolední píseň – Další jazyky