Výbor lyriky (Shelley)/Hymna na duševní krásu – Další jazyky