Ohlas písní českých/Radost a žalost – Další jazyky