Ohlas písní českých/Krotká holubička – Další jazyky