Nové překlady Victora Huga/Své plachty, lodníci… – Další jazyky