Nové překlady Victora Huga/Psáno na tabuli okna Flamského – Další jazyky