Nové překlady Victora Huga/Červnové noci – Další jazyky