Don Quijote de la Mancha/Díl první/Kapitola devátá – Další jazyky