Soumračnem věku/Modlitba satanova

Údaje o textu
Titulek: Modlitba satanova
Autor: Antonín Sova
Zdroj: Sova, Antonín, Dílo Antonína Sovy svazek II. - Vybouřené smutky, vydal Dr. Ot. Štorch-Marien, Praha, 1922,
Vydáno: 1898
Licence: PD old 70

Modlitbou, která se neplazí, vzívám tě, kníže života i smrti,
bezejmenný! Vzývám tě a modlím se k tobě já, já,
starý tvůj rouhač! Modlitbou, která se nikdy netřásla zbaběle,
bezejmenný: Učiň jediný ještě zázrak! volám, potomek prarozumu.
V zápasu osvobozovacím krev setřel jsi bojovníkům umdleným,
k nim šel jsi, kteří se líhnou věčně stejní s dravčími srdci.
Postavil jsi trůn svůj pod vražednými křídly bídy
a mince své ražené v slunci rozházel jsi chátře.
Sešel jsi k mořím a v údolí, všude jsi rozsvítil hrdé naděje
vysoko nad pláčem třtin a nad váním severních vichrů.
Učiň jediný ještě zázrak! Modlím se k tobě, syn prarozumu,
povyš nejnižší! Jáť dávno jsem slíbil krvavé žezlo odplaty!