Sluncem a stínem/U bran štěstí

Údaje o textu
Titulek: U bran štěstí
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: citanka.cz
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Tloukl jsem na štěstí brány,
jako jiní na ně tlukou; —
otevřelo, chopilo mne
tou svou vlídnou, teplou rukou.

Usmálo se. — Kolem stáli
lidé šťastní. — „Srdcem lehcí,“
dělo, „vešli za mé brány.
Chceš být šťasten?“
Děl jsem: „Nechci.“