Sborník historický vydaný na oslavu desítiletého trvání Klubu historického v Praze