Údaje o textu
Titulek: Robinson
Autor: Joachim Heinrich Campe podle Daniela Defoea
Zdroj: CAMPE, Joachim Heinrich. Robinson. Překlad Antonín Mojžíš. Praha : Alois Hynek, asi 1884. a
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Antonín Mojžíš
Licence překlad: PD old 70
Související: Robinson Crusoe
Dílo ve Wikipedii: Robinson Crusoe

Obsah: Editovat

 • Hlava první
  Robinsonova cesta do Londýna, odtud do Guineje. Na Madeiře opustí loď, aby se plavil do Brasilie. Ztroskotání lodi a podivné zachránění.
 • Hlava druhá
  Robinson ubytuje se na liduprázdném ostrově.
 • Hlava třetí
  Robinson rozhlíží se po ostrově, najde zemáky, citronové stromy a zabije lamu.
 • Hlava čtvrtá
  Bouře. Blesky se křižují, hrom burácí. Do stromu nad jeskyní Robinsonovou uhodí hrom a zapálí jej. Tak dostane se Robinsonovi ohně.
 • Hlava pátá
  Robinson najde želvu, objeví sůl a chytí lamu.
 • Hlava šestá
  Zemětřesení. Robinson hotoví si lovecké náčiní. Robinson hrnčířem.
 • Hlava sedmá
  Robinson dělá si nový oblek a onemocní.
 • Hlava osmá
  Robinson se uzdraví. Najde chlebovníky a hnízdo papouščí; uznává za nutné, aby si učinil při svých pracích řádné rozdělení času.
 • Hlava devátá
  Robinson podniká nové cesty výzkumné. Nalezne zbytky lidských těl. Jeho zděšení a útěk.
 • Hlava desátá
  Robinson činí opatření pro svou bezpečnosť. Lidožrouti objeví se na ostrově. Robinson zachrání jejich zajatce a dá mu jméno Pátek.
 • Hlava jedenáctá
  Pátek dělá oheň. Bohatá hostina. Robinsonovo pozorování.
 • Hlava dvanáctá
  Robinson ohražuje své obydlí. Dnové dešťů. Robinson a Pátek staví loď.
 • Hlava třináctá
  Nešťastná plavba po moři.
 • Hlava čtrnáctá
  Přípravy ku stěhování do Pátkovy vlasti. Rozbitá loď.
 • Hlava patnáctá
  Robinson a Pátek srubují vor, jedou ku korábu a zachraňují čásť užitečných předmětů. Vor se ztroskotá. Robinson v nebezpečí života.
 • Hlava šestnáctá
  Robinson a Pátek upraví si zachráněnými věcmi pohodlnější bydlo, čímž postavení jejich zlepší se velice.
 • Hlava sedmnáctá
  Divoši znovu přistáli. Boj. Robinson a Pátek zachrání dvě osoby k smrti určené.
 • Hlava osmnáctá
  Španěl a Pátkův otec.
 • Hlava devatenáctá
  Odcestování Španěla a Pátkova otce ku krajanům Pátkovým.
 • Hlava dvacátá
  Anglická loď, na níž vypukla vzpoura, zakotví poblíž ostrova. Robinson zachrání kapitána této lodi a navrátí se do Evropy.