Prostonárodní české písně a říkadla/Zklamané mínění

Údaje o textu
Titulek: Zklamané mínění
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a paneneského, s. 211. Č. 438. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 394, s. 100-101.  
Licence: PD traditional
Související: Náš poklad/Mně se, mně se…

\relative f'' {
 \key f \major
 \mark \markup{\italic "Tempo di Menuetto."}
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 f8 f e e d d c c a f' c4 bes8 bes g d' bes4 c8 c a f' c4
 f8 f e e d d c c a f' c4 bes8 bes g d' c bes bes4( a) r
 \bar "||"
 bes8 bes g d' bes4 c8 c a f' c4 bes8 bes g d' bes4 c8 c a f' c4
 f8 f e e d d c c a f' c4 bes8 bes g d' c e, g4( f) r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Mně se, mně se, mně se,
 mně se vše -- cko zdá,
 že mo -- je mi -- lá
 mo -- dré o -- či má;
 mně se, mně se, mně se,
 mně se vše -- cko zdá,
 že mo -- dré o -- či -- čky má;
 mo -- dré o -- či -- čky,
 rů -- že tvá -- ři -- čky,
 bí -- lé ru -- či -- čky,
 pě -- kné stře -- ví -- čky:
 mně se, mně se, mně se,
 mně se vše -- cko zdá,
 že An -- dul -- ka bu -- de má.
 }

Mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že moje milá
modré oči má;
mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že modré očičky má;
modré očičky,
růže tvářičky,
bílé ručičky,
pěkné střevíčky:
mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že Andulka bude má.

Mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že mně má milá
není upřímná;
mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že je ke mně falešná:
modré oči má —
mne si nevšímá;
bílé ručky má —
jinší objímá:
mně se, mně se, mně se,
mně se všecko zdá,
že jiného v srdci má.

Škoda je tě, děvče,
že mé nebudeš,
že ty jiného
těšívat budeš;
škoda je tě, děvče,
že mé nebudeš,
že jiného miluješ!

moje toužení,
dobré mínění:
vsecko se mi teď
v žalost promění!
škoda je tě, děvče,
že mé nebudeš,
srdce mé zarmucuješ.